Logo Tori oso

Links

Bijzondere organisaties

Colourful goodies

Europa's enige blackdoll shop en more gifts with colour van oprichter Ellen Brudet. Gevestigd in Amsterdam-Noord. Colourful Goodies was een van onze standhouders tijdens het 2-jaarlijkse Moederdag event in 2017.

Kosmopolis Utrecht

Kosmopolis Utrecht is een multimediaal platform voor kunst en cultuur dat zich richt op het ontwikkelen en versterken van interculturele verbindingen in wijk, stad, land. Een van onze samenwerkingspartners waarbij interculturaliteit een wezenlijk element is. Het gelijkwaardig samenwerken vanuit verschillende culturele achtergronden. Samen met Kosmopolis Utrecht hebben we gewerkt aan de Internationale Vrouwendag, De Keti Koti Tafel, stadswandeling Sporen van Slavernij en de tentoonstelling BLAK i.s.m. het Aborigonal Museum (AMU).

Vrijwilligers Centrale Utrecht

De vrijwilligerscentrale wilt vrijwilligerswerk in Utrecht op alle mogelijke manieren stimuleren en zichtbaar te maken. Zij werken tevens samen met diverse migranten zelfsturende organisaties (MZO's). In samenwerking met de VWC en Mercedes Zandwijken hebben we de editie van de Keti Koti Tafel in 2013 georganiseerd. In 2012 heeft Tori Oso Utrecht een workshop Elevator Pitch verzorgd voor diverse stichtingen en verenigingen uit Utrecht bij de Vrijwilligerscentrale.

Waterkant

Suriname, Surinamers en Surinaamse nieuwszaken op internet!

Het Bijlmerparktheater

Het Bijlmerparktheater: een theater dat deskundig is in intercultureel programmeren, cultuureducatie, community art en talentontwikkeling. Gevestigd in Amsterdam Zuidoost.

The Black Archives

The Black Archives is een uniek historisch archief waar men terecht kan voor inspirerende gesprekken, inhoudelijke activiteiten en boeken vanuit zwarte en andere perspectieven die elders vaak onderbelicht zijn.

Copyright © 2024 Tori Oso Utrecht | Alle rechten voorbehouden