Logo Tori oso

Nationaal Integratie Diner

Datum: Donderdag
2013-10-10
Tijd:
-

Thema: het vieren van verschillen. 10 gerechten, 10 dialoogtafels, 10 thema's en 100 gesprekspartners. Stichtingen en verenigingen die events organiseren of hebben georganiseerd in Cultuur centrum OASE te Utrecht, gaan in dialoog met diverse genodigden uit welzijn, politiek en gemeente.

De volgende thema's worden besproken aan de verschillende dialoogtafels:

·        Arbeidsmarkt/Jeugdwerkloosheid
·        Vooroordeel en pesten
·        Ouderen, zorg en mantelzorg
·        Onderwijs en ouderparticipatie op scholen
·        Veiligheid in huis en op straat
·        Religie en verbinding
·        Kunst en cultuur
·        Opvoeding
·        Sport, muziek en dans
·        Politiek en burgers

Meer info over dit inititatief: http://www.nationaalintegratiediner.nl/

Vanuit stichting Asha zijn wij benaderd om deel te nemen aan het integratie diner.
Start: 18.00 uur - 21.30 uur
Locatie: Cultuur centrum OASE, Cartesiusweg 11 te Utrecht

Deze bijeenkomst is niet vrij toegankelijk. Indien u graag een bijdrage zou willen doen aan de dialoogtafel, stuur een email aan: torioso@gmail.com

Copyright © 2024 Tori Oso Utrecht | Alle rechten voorbehouden